Utbildningskatalog

Business Behavior

Uppför dig - eller tappa affären

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Business Behavior 593 1 900 1 125,00 kr

Effektivt ledarskap - uppdrag mellanchef

Vad påverkar din vardag som chef

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Effektivt ledarskap - uppdrag mellanchef 545 1 900 1 125,00 kr

Kollegialt lärande

genom pedagogisk handledning och lärande samtal

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kollegialt lärande 607 1 900 1 125,00 kr

Kundfokus

Skapa kundvärde och hållbara resultat

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kundfokus 595 1 900 1 125,00 kr

LEAN är bara ett namn

Maximera kundnytta och minimera resursslöseriet

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LEAN är bara ett namn 596 1 900 1 125,00 kr

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Inkluderande och språkstödjande undervisning

Uppspelningstid 2 timmar och 3 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet 671 1 900 1 125,00 kr

Perspektiv på hälsa

Salutogent förhållningssätt

Uppspelningstid 1 timme och 45 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Perspektiv på hälsa 697 1 900 1 125,00 kr

Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi

Attrahera de bästa medarbetarna

Uppspelningstid 1 timme och 52 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi 592 1 900 1 125,00 kr

Samtliga priser är angivna inklusive moms.

Köphjälp