Varför webbutbildning?

Webbutbildningar från Liber Management är perfekta för företag som vill utbilda och inspirera sina medarbetare. De är enkla att använda och finns alltid tillgängliga. Medarbetaren kan genomföra utbildningen i sin egen takt, pausa, anteckna och repetera kursen så mycket han eller hon vill och behöver.
Alla Liber Managements utbildare är också författare. Till varje kurs finns därför en bok att köpa till för ytterligare fördjupning. Boken köper du enklast hos t ex Adlibris eller Bokus.
Perfekt för ytterligare fördjupning och repetition.

Fördelar för chefer

  • Medarbetare från olika kontor kan lätt följa samma utbildning
  • Mer tidsbesparande och kostnadseffektivt än traditionell utbildning
  • Företaget kan följa upp medarbetarnas genomförande av utbildningen

Fördelar för medarbetare

  • Utbildningen kan genomföras när och var det passar medarbetaren bäst
  • Utbildningen kan pausas, repeteras och genomföras i egen takt
  • Diplom efter genomförd utbildning

Uppföljningsverktyg

Företaget kan lätt överblicka stora personalgruppers utbildningsframsteg och påminna medarbetare som halkat efter.